Bonus

Aktiviva's Catchfly of Izar "Bonus"Född_ 2017-06-27Hälsa

HD/AD: HD A, AD u.a.

CNM hereidärt fri

EIC herediärt friMeriter:

FB-R genomfört 180630

BPH genomfört 190511Ägare: Kristina Wiklund